• BEGIN EN EINDE VAN HET SEIZOEN

  Om deel te nemen aan de verschillende challenges en wedstrijden, aangeboden door de BBR en de clubs, is het belangrijk om weten dat het rijwielseizoen over twaalf maanden loopt, het begint altijd op 1 november en het eindigt op 31 oktober van het volgende jaar. Wat Mountainbike betreft, variëren de data afhankelijk van de verschillende challenges (zomer- en winterchallenges).
 • UW LIDKAART


  Photo Carte de Membre
  Uw lidkaart moet voorgelegd worden bij de inschrijving voor een fietstocht. Ze is het bewijs dat u lid bent van de BBR en dat u bijgevolg recht hebt op een voorkeurtarief en dat u gedekt bent door een verzekering B.A.
 • UW HOMOLOGATIEBOEKJE


  Carte Homologation
  U moet dit boekje bij u hebben als u deelneemt aan de fietstochten, opgenomen in de kalender. Het geeft u de mogelijkheid alle stempels te "verzamelen" als bewijs dat u erin geslaagd bent de fietstochten van de Bond te realiseren, met het doel Laureaat te worden van de verschillende brevetten en challenges (voorwaarden en reglement hieronder).
 • WAAROM EEN BREVET OF EEN FIETSTOCHT ORGANISEREN ?


  Een organisator heeft in eerste instantie ongetwijfeld tot doel zijn streek of de wegen die hem nauw aan het hart liggen door andere rijwieltoeristen te laten ontdekken. Andere motieven zijn het bekendmaken van de eigen club en het uitstralen van dynamisme. Rijwieltoerisme bevorderen en enthousiasme opwekken binnen een dorp of een wijk zijn eveneens bepalende factoren. EEN BREVET ?
  Een brevet voor rijwieltoeristen is een fietstocht waarbij de deelnemer na afloop een attest of een diploma ontvangt als bewijs dat hij een welbepaalde afstand (50, 100 of 200 km en zelfs meer) heeft afgelegd of dat hij een fietstocht met een bepaalde moeilijkheidsgraad heeft gerealiseerd.
 • EEN FIETSTOCHT ?


  Een fietstocht, niet gekwalificeerd als brevet, heeft als doel heel veel deelnemers bij elkaar te brengen voor een bepaald parcours en voor de verkenning van een streek. Soms maken deze fietstochten deel uit van een "regelmatigheidwedstrijd" die leidt tot het toekennen van gratificaties (goud, zilver en brons) of van beloningen op het einde van het seizoen.
 • HET BEWIJS VAN SLAGEN


  Als bewijs voor het slagen in de brevetten, gelden stempels die de organisatoren aanbrengen op het "homologatiekaart" - het wordt u met uw lidkaart bezord bij uw inschrijving als lid en op de kaarten van de verschillende challenges.
 • REGELS DIE MEN MOET OPVOLGEN


  Als u ingeschreven bent voor een fietstocht "op vrije basis", wordt u beschouwd als deelnemer die een individuele fietstocht onderneemt en bent u dus verplicht het verkeersreglement na te leven. Als er groepen worden gevormd, is het zelfs zo dat het imago van rijwieltoeristen hiervan afhangt. Als wij hoffelijk zijn met de andere weggebruikers zullen zij ons ook zo behandelen.
 • DE CONTROLES ZIJN VÓÓR ALLEN EEN RUST- EN FEESTGELEGENHEID


  Het begin en einde van de controles moeten gebaseerd zijn op de gemiddelden die door de bond erkend worden; dat wil zeggen dat de controles zullen geopend worden op basis van 30 km/u maximum met vertrek genomen vanaf de begintijd van de inschrijvingen en dat ze zullen gesloten worden op basis van 15 km/u minimum met vertrek genomen op het voorziene einde van de inschrijvingen. De deelnemers moeten zo beleefd zijn een stempel op hun deelnemerskaart te laten aanbrengen dor de controleverantwoordelijke. Als de organisatoren zich deze inspanning getroosten, moet men ze respecteren !
 • HOE MOET MEN ZICH INSCHRIJVEN ALS ORGANISATOR ?

 • De organiserende club moet eerst en vooral als dusdanig ingeschreven zijn bij de Bond. Om een fietstocht te laten opnemen in de BBR-kalender moet de club een aanvraag richten tot de Bond voor het einde van de maand oktober van het voorafgaande jaar, via de provinciale afgevaardigde, door middel van een geschikt formulier.
  De opname van een fietstocht in de bondkalender is afhankelijk van de mate waarin de Bond de bekwaamheid van de Organisatoren erkent.
 • HOE ZIET OF BEOORDEELT MEN DE ORGANISATIE VAN EEN FIETSTOCHT OF BREVET ?

  Warm en vriendelijk onthaal.
  Gemakkelijke en snelle inschrijvingsformaliteiten (vergeet niet uw lidkaart te tonen).
  Pittoreske en toeristische parcours.
  Gedetailleerde routes en mogelijkheden om het parcours te herkennen (discrete maar doeltreffende bewegwijzering).
  Controles waarop men goed wordt ontvangen, voorzien van bevoorrading.
  Onthaalfaciliteiten bij de aankomst.
  Eventueel vestiaires en douches als de deelnemers van ver komen.
  Eventuele beloningen, voorstelling van de verst gelegen clubs, enz.
 • WAARVOOR DIENT HET INSCHRIJVINGSGELD ?


  Het inschrijvingsgeld stelt elke organisator in staat zijn kosten te dekken :
 • Verkenning van de parcours.
  Wegen- en routekaart voor elke deelnemer.
  Eventuele bewegwijzering (pijlen).
  Lichte bevoorrading.
  Als extra prestaties voorzien zijn (souvenirs, dranken, frameplaatjes, betalende tombola, restauratie...) moet de organisator de voorwaarden hiervan bepalen op het moment van de inschrijving en hij moet elke deelnemer de keuze laten om zich al dan niet in te schrijven voor deze betalende supplementen.
 • WAAROM DEELNEMEN AAN EEN BREVET OF AAN EEN GEORGANISEERDE FIETSTOCHT ?

  Er zijn meerdere antwoorden mogelijk op deze vraag :
  De voldoening een bepaalde sportieve inspanning te hebben geleverd.
  Het verlangen om een trofee te bemachtigen.
  Het ontdekken van een onbekende streek, langs kleine landwegen, voorgesteld door mensen die de streek kennen.
  Zijn lievelingssport beoefenen met vrienden.
  Het is aangenamer om een sport te beoefenen in groep.

 • ZELF U SCHRAP, DE START WORDT GEGEVEN !

  De slogan van onze bond "FIETSEN = VRIJHEID" is niet zo maar gekozen : er is voor elk wat wils, du zeker ook voor u. U vindt zeker een activiteit aangepast aan uw forme, strokend met uw opvatting over fietstoerisme en daarenboven niet te ver van huis. Zo de activiteiten fietstochten zijn van een dag, georganiseerd door de clubs, zijn de data, uren en vertrekplaatsen opgenomen in de federale kalender die jaarlijks wordt gepubliceerd in CYCLO nr. 1 of op de pagina's voorbehouden aan de challenges in CYCLO nr. 2. Bij twijfel, aarzel niet het bondskantoor te bellen.
  VEEL ONTDEKKINGS- EN FIETSPLEZIER !
Retour en haut de page

Site Information

Webmaster Contact   Wettelijke vermeldigne   Privacy
FBC Fédération Belge du Cyclotourisme et du VTT ASBL Avenue H. Limbourg, 26 bte 1 B-1070 Bruxelles
BBR Belgische Bond voor Rijwieltoerisme VZW H. Limbourglaan, 26 bus 1 B-1070 Brussel
Tel: +32(0)2/521.86.40 Fax:+32(0)2/520.37.21 | © Copyright 2005 FBC BBR. All rights reserved.