Wat zijn we?

Met z'n 350 clubs en z'n 13.000 leden is de BELGISCHE BOND voor RIJWIELTOERISME gewoon de belangrijkste fietsbond in ons land en stichtend lid van de U.E.C.T.
(Union Européenne de CycloTourisme)

In bonds of cluborganisaties kunnen leden bij de B.B.R. naargelang hun eigen aanleg, leeftijd, geslacht, motivering... het fietstoerisme als vrijetijdsbesteding beoefenen, nu eens beschouwend, dan weer sportief.

Onze bond heeft een open oor voor z'n clubs en z'n leden, past zich aan de omstandigheden aan en biedt activiteiten stimulerend voor geest en lichaam : met name talrijke familiale fietsuitstappen, permanente brevetten, een kalender met talrijke brevetten, variërend van kort tot lang, fietstochten "recreatief of sportief", initiatiebrevetten, fietsuitstappen in groep of aan zelfgekozen tempo, fietsvakantiereizen, cyclocamping en een gevarieerd en volledig gamma VTT activiteiten...

Ieder aangesloten lid ontvangt, gratis en door de post bezorgd, het driemandelijks tijdschrift "CYCLO", de onderlinge band tussen de leden.

De Raad van Bestuur, jaarlijks door clubverantwoordelijken en leden verkozen, is samengesteld uit beoefenaars van het fietstoerisme. Het is de drijvende kracht en het beslissingsorgaan van de bond.
Onze bond, opgericht te Brussel in 1935, heeft sinds 1953 het statuut van VZW en draagt de titel van Koninklijke Maatschappij sinds 1985. Het is een nationale bond, totaal onafhankelijk, die alle fietsers vertegenwoordigt en hun belangen verdedigt in de talrijke instellingen van ons land.

Te velde runnen de Provinciaal Afgevaardigden hun respectievelijke provincies en orkestreren ze in samenwerking met hun clubs de activiteiten voor de kalender.

Het algemeen beheer is toevertrouwd aan het bondskantoor waar deskundig en efficiënt personeel de dagdagelijkse zaken als aansluitingen, verzekeringen, briefwisseling e.d. snel regelt.

Het basisbedrag voor aansluiting bij de bond (minder dan 20 Euros) omvat een verzekering B.A. onderschreven bij ARENA en dekt u 24u/24., 7 dagen op 7. Tevens is er de facultatieve mogelijkheid om een individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen af te sluiten.

Bij de aanvang van het jaar ontvangt ieder lid de nationale activiteitenkalender waarin ongeveer 1000 fietstochten zijn opgenomen, uitgestippeld en georganiseerd door de clubs. Ze leiden u langs toeristische omlopen, waarin eenieder, beginnend of geoefend cyclo, in alle vrijheid en volledige autonomie zich kan uitleven. Daarenboven vindt u er meer dan 300 permanente brevetten in, verspreid over heel België. Ze kunnen het hele jaar door worden gefietst, zonder dat u rekening hoeft te houden met tijd of dienstregeling.

De bond stelt u tevens een gamma gereputeerde brevetten voor zoals de Cyclo-Côteur brevetten, de Belgische randonneurs brevetten (BRB), hoogteverschiltochten, Belgische Diagonalen, Federale Pijlen, Gehomologeerde Reizen en Verblijven, Bonds ProgressieBrevetten, Rondes en Etappetochten van België, het Brevet der Belgische Provincies...

Verder een volledig stel (inter)nationale, provinciale en regionale wisseltrofeeën die een succes zonder weerga kennen, zoals les Picardes, Bokaal, Superprestige, West-Vlaamse Medaille, Belgian Classic Trophy, Interclub, Les Namuroises, Montagnardes, Trophée Luxembourgeois, Brabant Trophy, Coupe du Brabant Wallon, Brussels Trophy, Transfrontalières, Belles d'Europe, VTTtrofeeën.

Dit jaar organiseert de bond in de maand mei een federaal weekend te Andenne met een ruim aanbod van activiteiten, waaronder het fameuze Andenne Brevet voor Randonneurs (B.A.R.).

DE BELGISCHE BOND VOOR RIJWIELTOERISME IS EEN BOND VAN CLUBS EN INDIVIDUELEN DIE SAMEN DE ONTWIKKELING VAN HET FIETSTOERISME VERWEZENLIJKEN EN ORGANISEREN.

Retour en haut de page

Site Information

Webmaster Contact   Wettelijke vermeldigne   Privacy
FBC Fédération Belge du Cyclotourisme et du VTT ASBL Avenue H. Limbourg, 26 bte 1 B-1070 Bruxelles
BBR Belgische Bond voor Rijwieltoerisme VZW H. Limbourglaan, 26 bus 1 B-1070 Brussel
Tel: +32(0)2/521.86.40 Fax:+32(0)2/520.37.21 | © Copyright 2005 FBC BBR. All rights reserved.